https://www.schollshoesthailand.com/store/type/sneakers.html

เลือกซื้อรองเท้าต้องพิจารณาอะไรบ้าง

เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา ซึ่งรองเท้าก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะมันเป็นเหมือนเพื่อนคู่เท้าที่จะเดินไปทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับเท้าของเราอยู่ทุกที่ เพราะฉะนั้น รองเท้าที่ดีจึงจำเป็นมาก ๆ สำหรับเรา ไม่ใช่เลือกหยิบอะไรมาใส่ก็ได้ เพราะมันส่งผลกับสุขภาพเท้าของเรา เลือกซื้อรองเท้าต้องพิจารณาอะไรบ้าง พื้นรองเท้าด้านใน พื้นรองเท้าด้านใน คือส่วนที่ต้องสัมผัสกับฝ่าเท้าของเราตลอดการสวมใส่ และต้องรองรับน้ำหนักเท้าตลอดเวลาที่สวมใส่ พื้นรองเท้าที่ดีควรมีความนุ่มและช่วยลดแรงกด ลดแรงกระแทกจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี เพื่อ Support ฝ่าเท้าไม่ให้บาดเจ็บ พื้นรองเท้าด้านนอก พื้นรองเท้าด้านนอก คือส่วนที่สัมผัสกับพื้น ควรผลิตจากวัสดุที่มีความคงทน ไม่ขาดหลุดร่อนง่าย

0 Comments