หางาน หาดใหญ่ ตำแหน่งงานที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครงาน

A Complete Asia Travel Guide  > Lifestyle >  หางาน หาดใหญ่ ตำแหน่งงานที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครงาน
หางาน หาดใหญ่
| | 0 Comments

หาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดทางใต้โดยมีพื้นที่ติดทะเลจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมาก เมื่อมีนักท่องเที่ยว แน่นอนว่าจะต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมถึงงานประเภทอื่น ๆ ก็เติบโตตามมา ในบทความจะพูดถึงการ หางาน หาดใหญ่ ให้ได้รู้จักว่ามีตำแหน่งงานไหนที่คนว่างงานต่างสนใจสมัครทำงานบ้าง 

ความสะดวกในการ หางาน หาดใหญ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต 

สำหรับตำแหน่งงานที่ว่างซึ่งทางบริษัทกำลังหาพนักงานมาสมัคร จะมีงานหลายตำแหน่งด้วยกัน โดยสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต ที่อำนวยความสะดวกและเข้าถึงผู้ว่างงานได้ดีกว่า รวดเร็วกว่า ใครก็ตามที่กำลัง หางาน หาดใหญ่ อยู่นั้น สามารถกล่าวถึงงานที่ดึงดูดความสนใจของเหล่าผู้สมัครงานได้ดังต่อไปนี้ 

  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารงานขาย รวมถึงการติดตามดูแลลูกค้าทั้งก่อน-หลังการขาย ไม่เพียงเท่านั้น ยังรวมถึงการประสานงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่วางแผนไว้อีกด้วย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เพศหญิง ช่วงอายุ 22-40 ปี มีประสบการณ์การขาย 1 ปีเป็นอย่างต่ำ ชอบคำนวณตัวเลขและบริการด้วยใจรัก สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office  และใช้อินเตอร์เน็ตได้ มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา อดทน กระตือรือร้นกับงานและสามารถทำงานล่วงเวลาหรือสามารถเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด 
  • หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต พนักงานคลังสินค้าและพนักงานขาย เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ตรวจสอบสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย และรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิต ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องประสานงาน สื่อสารระหว่างคลังสินค้ากับฝ่ายขาย อีกทั้งทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านาย วางแผนการผลิตและบริหารจัดการให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับไหนก็ได้ แต่ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาพิเศษ มีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ มีร่างกายที่แข็งแรง รับแรงกดดันได้และสามารถทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง 
  • พนักงานขาย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์และหลังคาเมทัลชีท ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ อนุปริญญา มีประสบการณ์ด้านการขายงานก่อสร้าง มีใจรักงานบริการ ชอบคำนวณตัวเลข มีความสามารถในการทำงาน ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงาน ขยัน อดทนต่อความยากลำบากที่ต้องเจอ มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าการ หางาน หาดใหญ่ มีงานให้เลือกจำนวนมากจากเว็บไซต์หางานที่เชื่อถือได้ซึ่งรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง โดยไม่ต้องเรียนให้จบในระดับสูง ใครมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดของตำแหน่งนั้น ๆ ก็มีสิทธิสมัครเข้าทำงานได้เลย