Good Deal Visa บริษัทรับทำวีซ่าท่องเที่ยว อันดับหนึ่ง!!!

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว
| | 0 Comments

วันนี้ Good Deal Visa ขอมาคลายสงสัยให้หลาย ๆ คนว่าการเลือกใช้บริการบริษัท รับทำวีซ่าท่องเที่ยว แบบ Good Deal Visa นั้นดีอย่างไร ทำไมควรใช้บริการ พร้อมแถมข้อมูลเอกสาร และ ขั้นตอนการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมดเปลือก เอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาไปเริ่มกันเลยค่ะ 

ทำวีซ่ากับบริษัทรับทําวีซ่าท่องเที่ยว ดีอย่างไร ?

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

ขั้นตอน และวิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยว

 • ติดต่อสถานทูตหรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรง
  การไปติดต่อที่สถานทูตหรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ซึ่งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นสามารถเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์สถานทูตของแต่ละประเทศ เพราะแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน
 • ยื่นขอวีซ่าออนไลน์
  ปัจจุบันบางประเทศสามารถยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ได้แล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์และอัพโหลดข้อมูลส่วนตัว เช่น รูปถ่าย และเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์จะมีบอกรายละเอียดว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 • ขอวีซ่าที่สนามบินปลายทาง (Visa on Arrival)
  หลายคนสับสนระหว่าง Visa on Arrival กับ Visa Free อย่าเข้าใจผิดว่าเหมือนกัน เพราะ Visa Free คือสามารถเข้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องมีวีซ่า แต่ Visa on Arrival คือวีซ่าที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถขอวีซ่าได้ที่สนามบินปลายทาง ณ ช่องทางตรวจคนเข้าเมืองได้เลย โดยยังต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบ และเสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ผ่านเข้าเมืองหรือไม่

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว

 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองงาน หรือ ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)
 • บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • รูป 3.5×4.5 นิ้ว 2 ใบ

หากสนใจใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถติดต่อ Good deal visa ได้ที่อีเมล: gooddealvisa2017@gmail.com และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gooddealvisa.com เพราะ “Good Deal Visa Co., Ltd.” มีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับ ทุกสถานทูต เรารู้ดีว่าแต่ละสถานทูตต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการพิจารณาให้วีซ่า ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่า ของแต่ละสถานทูต