ระบบ ส่ง sms

ระบบส่ง sms สำคัญไหม ทำไมต้องส่ง sms

SMS ย่อมาจากคำว่า Short Message Service หมายถึง การส่งข้อความสั้นๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เชื่อว่าหลายคนเคยส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือมาก่อน การสื่อสารผ่านทาง SMS แม้จะไม่ได้รับความนิยมสำหรับบุคคลทั่วไปแต่มันได้รับความนิยมมากสำหรับธุรกิจ การทำ SMS Marketing เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งวิธีเป็นการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าหรือสื่อสารจากแบรนด์ไปหาลูกค้า เช่น การนำเสนอสินค้า โปรโมชั่น นำเสนอ ส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นต้น การทำ SMS Marketing ควรมีระบบส่ง sms ที่ดีด้วย

0 Comments